Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Číslo 5 žije. Odraz 9/2010

Číslo 5 žije. Odraz 9/2010

26.08.2010

ČSSD opět kandiduje do zastupitelstva našeho města. Poučeni výsledky nedávných voleb parlamentních se rozhodně předem nepovažujeme za vítěze. ČSSD získala v Roztokách při volbách parlamentních 12.8% hlasů. To je pokud ne ten nejslabší, tak rozhodně jeden z nejslabších volebních výsledků této strany v ČR. Navíc nejen že nemáme plnou kandidátku, ale ještě na první dvě místa této kandidátky stavíme náplavy. Na první pohled to vypadá, že děláme vše pro to, abychom se do zastupitelstva nedostali. Doufáme ale, že náš pocit, že by ČSSD měla být v zastupitelstvu našeho města zastoupena, sdílí větší počet občanů.

Proto věříme, že se alespoň jeden náš zástupce do zastupitelstva dostane. A co tam bude tak sám prosazovat? Především slušnost, respektování odlišného názoru a spolupráci napříč volebními stranami na tom, co je pro město užitečné.

Nebudeme Vám tu slibovat, co všechno zařídíme. Nezařídíme, stejně tak jako všichni ostatní, nic, protože město na to finančně nemá. Město trápí několik zásadních problémů které není v jeho silách vyřešit. A především si je samo nezpůsobilo. Takže na jejich řešení by se měl finančně podílet i ten, kdo je způsobil. Sousední město, kam obyvatelé Roztok jezdí odvádět daně, přestože služby infrastruktury čerpají v Roztokách. To ale není jen problém náš, ale celého prstence městeček a vsí okolo Prahy.

Hlavním problémem Roztok je škola. Nedostatek míst je i ve školkách. Roztoky proto potřebují potřebují objekt o větším počtu místností, který by uživatelsky rostl společně s jeho uživateli, dětmi z babyboomu, jejichž rodiče se přistěhovali či teprve přistěhují do Roztok. Po návalu ve školkách a ve škole bude totiž následovat zvýšený zájem o volnočasové aktivity. Měl by být postaven co nejrychleji a co nejlevněji.

Nemáme právo bránit dalším, aby se přistěhovali do našeho města. Máme ale povinnost vůči těm, kteří tu již bydlí, tento proces pozdržet do té doby, než pro toto přistěhování budou vytvořeny podmínky. Počet obyvatel by se v nejbližší době neměl zvyšovat přistěhováním, ale tím, že ti, kteří tu bydlí, budou i přihlášeni.

Dalším problémem Roztok je doprava. Budeme prosazovat postupnou realizaci dopravní koncepce, jejíž spoluautorem je dvojka na naší kandidátce a jejíž plné znění je k dispozici na: http://calta.webnode.cz/dopravni-studie/ Rekostrukci ulic budeme prosazovat zejména tam, kudy chodí větší počet lidí na zastávku MHD. S problematikou dopravy úzce souvisí i podpora nových pracovních příležistostí přímo v Roztokách.

Před zadáváním prací externím firmám upřednostňujeme práci vlastních zaměstnaců úřadu. Při výběrových řízením pak považujeme za důležité i to, zda se jedná o firmu místní, respektive zda zaměstnává občany našeho města. Zveřejňování všech finančních operací města takovým způsobem, aby tomu každý rozuměl a mohl se sám přesvědčit na co která koruna jde, považujeme za samozřejmost.

Ekonomická recese nesmí mít vliv na kvalitu služeb pro starší občany. Město bude muset, vzhledem k demokrafickému vývoji, této problematice věnovat ještě větší pozornost.

Městský časopis by měl sloužit všem občanům města jako zdroj informací o městě, nikoli jako místo pro realizaci autorských ambicí. Odraz by měl být nadále distribuován do schránek zdarma jen občanům města.

Za důležité považujeme i aby se Roztoky staly obcí s působností III.stupně pro sever okresu Praha-západ.

Tím, že volíte naši kandidátku, nevolíte Paroubka či Ratha. Volíte Holého, Caltu či Čáslavku.

 

TOPlist