Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Roztoky dobrá adresa Odraz 10/2010

Roztoky dobrá adresa

8.10.2010.

Roztoky jako zahradní město mají možnost být zelenou oázou pro své obyvatele.Město musí jít příkladem v udržování obecní zeleně a prostřednictvím svých technických služeb by mělo občanům nabízet co možná největší servis služeb, aby se i oni mohli starat o své zahrady a okolí domů co nejlépe. Současně musí využívat co nejvíce svých zákonných možností, aby přimělo občany, kteří znepříjemňují život ostatním, k nápravě.

Život ve městě
Chceme, aby Roztoky byly co nejvíce přívětivé k chodcům, matkám s kočárky, invalidům či cyklistům. Je potřeba doplnit dopravní značení či přechody na stávajících problematických místech. Jsme pro vydání obecní vyhlášky o rušení nočního klidu. Ani udělené výjimky nesmí umožňovat nedodržování hygienických norem, např. intenzity hluku. Za nutnost považujeme posílení technických služeb, mimo jiné i pomocí většího využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (společensky prospěšné práce pro nezaměstnané či obecně prospěšné práce v rámci alternativních trestů), které mohou přispět k udržování pořádku ve městě.

Městský úřad, zastupitelstvo a rada
Chceme prosadit, aby zaměstnanci úřadu co nejvíce vycházeli vstříc občanům. Aby úřad zveřejňoval stav řízení věcí občanů na internetu a aby si tedy každý občan mohl v kteroukoliv dobu od podání do vyřízení kontrolovat, v jakém stádiu je „jeho věc“. Chceme co největší měrou přispět ke konstruktivní a pozitivní náladě zastupitelstva a rady města.

Odraz
Časopis placený z peněz města by měl být k dispozici zdarma jen jeho občanům. Samozřejmě jsme pro znovuvytvoření pozice odpovědného redaktora a návrat k běžným demokratickým postupům ve výběru článků a témat časopisu tak, aby časopis opět sloužil všem a ne jen radniční koalici.Je třeba důsledně rozlišovat mezi články o společenských aktivitách a reklamou komerčních subjektů. Časopis musí sloužit občanům města zejména jako zdroj informací o tom, co se ve městě stalo či stane. Odmítáme cenzuru a jsme pro každý námět jak časopis přiblížit občanům města.

Výstavba
Jsme pro zachování stávající stavební uzávěry v rozvojových částech obce do doby, než vznikne konsenzus většiny občanů o tom, jak by měla být výstavba na těchto místech regulována a do doby než bude město připraveno a schopno dostatečnou občanskou vybaveností a dopravní infrastrukturou pojmout další obyvatele.

Doprava
Budeme usilovat o to, aby cesta na nejbližší zastávku MHD netrvala občanům déle, než cesta autobusem do Prahy. Návaznost na vlak bychom řešili výchozím autobusem, který by mohl čekat na případné zpoždění vlaku.

Školství
Jsme připravení podpořit všechna řešení problému mateřských škol v Roztokách, které současnou situaci zlepší. Před samostatnou výstavbou školek, školy a domu volnočasových aktivit upřednostňujeme výstavbu objektu, který by „stárl“ se svými uživateli, dětmi ze současného babyboomu. Přípravu stavby domu volnočasových aktivit chceme prozatím pozastavit do doby, než bude moci být na jeho budoucím místě odstraněna kontejnerová školka pro svoji nadbytečnost.

Kultura
Chceme aby město nadále podporovalo místní kultury a spolkové či společenské činnosti. Jsme proto připraveni podporovat všechny aktivity jedinců, spolků, sportovních, mládežnických i seniorských organizací, které povedou ke kulturnímu a společenskému obohacení města.

Sociální témata
Chceme podporovat a posilovat systém služeb pro seniory a invalidní spoluobčany, jsme pro podporu organizací, které se zaobírají seniorskou a zdravotní problematiku. Jsme pro rozšíření služeb v oblasti rozvozu obědů seniorům a umožnění výběru z obou jídel i těmto občanům. Jsme pro to, aby jídlo bylo imobilním a nemohoucím rozváženo.

 

TOPlist